TOKYO BANANA

“People gather to TOKYO from here and there with memories of their home. And then, TOKYO gets everyone’s home town.”

ท่านจะเห็นข้อความข้างต้นนี้บนห่อ”TOKYO BANANA” ซึ่งสิ่งของชิ้นนี้หาใช่สิ่งธรรมดาๆทั่วไปไม่แต่มันคือสิ่งที่ประหลาดและแสนจะน่าสนใจ ในตอนแรกที่ข้าพเจ้าเห็นสิ่งนี้คือเวลา 19.34 น. ในวันที่ 19 พ.ย. 2553 ณ ช่องแช่แข็งของตู้เย็นบ้านข้าพเจ้า ซึ่งถูกซ่อนอยู่ในส่วนลึกสุด……..ข้าพเจ้าประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งกับสิ่งที่ได้เห็น ข้าพเจ้าจึงค่อยๆหยิบสิ่งนั้นออกมาด้วยความระมัดระวังและพบว่าสิ่งนี้มีลักษณะคล้ายกับ”กล้วย”…..แต่!!…มันไม่ได้มีเพียงแค่ชิ้นเดียว!! ซึ่งในขณะนั้นผมก็ได้เกิดความประหลาดใจเป็นยิ่งนักเนื่องจากขนมทั้ง๔ชิ้น ถูกจารึกบนห่อด้วยตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น!!!ซึ่งทำให้ข้าพเจ้างงงวยเป็นยิ่งนัก…แต่โชคก็ได้เข้าข้างข้าพเจ้าที่สวรรค์ได้ประทานข้อความภาษาอังกฤษ(ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงข้างต้น) ซึ่งได้กล่าวแสดงถึงความสำคัญของขนมชิ้นนั้น ซึ่งในขณะนั้นเมื่อได้อ่านข้อความจบสิ้นลงทำให้ข้าพเจ้าได้มีความสนใจใคร่รู้ถึงรสชาติของ”มัน” ข้าพเจ้าจึงได้ทำการแกะซองขนมออกมาอย่างระมัดระวังเป็นจำนวน1ห่อ และพบว่านอกเหนือจากตัวขนมแล้วยังมีซองบรรจุผงลึกลับที่ถูกซ่อนอยู่ภายใน!!..ซึ่งเขียนด้วยตัวอักษรเป็นภาษาญี่ปุ่น…แต่ด้วยลางสังหรณ์บางอย่างทำให้ข้าพเจ้าได้ตัดสินใจทิ้ง”ซอง”นั้นไป และได้เริ่มทำการรับประทานขนมชิ้นนั้น…และในวินาทีที่ข้าพเจ้าได้กัดลงไปเป็นคำแรกนั้น!!!…….กลับพบสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ภายใน!!!…ในตอนนั้นข้าพเจ้าก็หาได้กลัวอันใดไม่..และพยายามเคี้ยวชิ้นส่วนที่ข้าพเจ้าได้”กัด”ออกมา…และสิ่งที่ประหลาดยิ่งกว่านั้นคือ มันกลับมีรสชาติที่แสนวิเศษ ด้วยแป้งที่นุ่มละมุนที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกและสอดไส้ด้วยครีมที่มีรสชาติืค้ายกับกล้วยหอม…ซึ่ง”มัน”ได้ให้ความรู้สึกที่ข้าพเจ้ายากจะบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้…….และเมื่อข้าพเจ้าได้รับประทาน”มัน”หมดไป๑ชิ้น ทำให้ข้าพเจ้าได้เกิดความต้องการที่จะรับประทานอีกทั้ง๓ชิ้นนั้นไปด้วย…….แต่ในขณะที่ร่างกายกำลังจะกระทำ….สำนึกของข้าพเจ้าก็ได้หยุดตัวข้าพเจ้าเอาไว้ ทำให้ข้าพเจ้าได้เข้าใจว่า ในเมื่อ”มัน”มีรสชาติเยี่ยมถึงเพียงนี้ก็ควรให้ผู้อื่นได้ลิ้มรสชาติด้วย ทำให้ข้าพเจ้าได้นำ”มัน”ไปให้บุคคลอื่นๆอีกจำนวนมาก และหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกได้ว่า ถึงแม้กายจะไม่อิ่มแต่จิตใจของข้าพเจ้ากลับเต็มอิ่มไปด้วยความรู้สึกที่แสนจะประหลาด………………………………….แต่เมื่ข้าพเจ้ากลับมานั่งคิดทบทวนอีกครั้งถึงความประหลาดที่เกิดขึ้นนั้นกลับพบข้อสงสัยที่ประหลาดยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าอยากรู้เกี่ยวกับ”มัน”จำนวน๒ประการคือ…………๑.”มัน”เป็นของใคร???…………………………………และ ๒.”มัน”ใช่”ขนม”อย่างที่ข้าพเจ้าคิดไว้หรือไม่?????…(ถ้ามันไม่ใช่ขนมแล้วมันคือ??………?)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s